TÂN UYÊN CHÍNH THỨC THÀNH LẬP LÊN ĐỀ ÁN THÀNH PHỐ

đề án thành phố tân uyên

Tân Uyên chính thức thành lập lên đề án thành phố

Vừa qua, tại cuộc họp Thường trực tỉnh ủy ngày 12/4/2021, sau khi nghe Ban cán sự Đảng Ủy nhân dân tỉnh báo cáo xin chủ trương xây dựng đề án thành lập Thành Phố Tân Uyên, và thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương ( Báo cáo số 551/BC-VPUB ngày 12/4/2021 của văn phòng UBND tỉnh) cùng phát biểu ý kiến của các đồng chí dự họp.

  • Đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập TP Tân Uyên và TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương như báo cáo của Bán càn sự đảng UBND tỉnh.

  • Giao ban các sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ huy triển khai thực hiện theo đúng quy định.

chủ trương tân uyên lên thành phố
chủ trương tân uyên lên thành phố

Sau khi TX. Tân Uyên và TX. Bến Cát chính thức lên thành phố trực thuộc tỉnh. Bình Dương sẽ có t TP, bao gồm 3 TP hiện hữu là TP. TDM( được công nhận năm 2012), TP Dĩ An, TP Thuận An ( được công nhận năm 2020).

Đồng thời, đây cũng là “đòn bẩy” thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bất động sản Bình Dương nói chung và khu vực Tân Uyên, Bến Cát nói riêng. Theo đó, giá đất tại Tân Uyên, Bến Cát sẽ tăng rất nhanh khi chính thức lên thành phố. Có thể thấy trước được điều này thông qua 2 thành phố Dĩ An và Thuận An. Khi 2 địa phương này chính thức lên thành phố vào đầu năm 2020, giá đất trên địa bàn đã tăng rất nhanh, có nơi tăng khoảng 50 – 60%.

TX. Tân Uyên là một trong 9 đô thị thuộc hệ thống đô thị của tỉnh Bình Dương, có diện tích tự nhiên 19.175,72ha và 12 xã, phường có chức năng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng; là đô thị dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và vùng liên tỉnh.

Dân số của TX. Tân Uyên là 295.309 người bao gồm khu vực nội thị 196.959 người và khu vực ngoại thị 98.350 người. Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người tại TX. Tân Uyên cao gấp 1,56 lần so với cả nước.

đề án thành phố tân uyên
đề án thành phố tân uyên

Xem thêm:

Bán nhà mặt tiền chợ Vĩnh Tân

Nhadattanuyen.com

Leave Comments

0977 904 001
 0977 904 001